SINH NHẬT 2 TUỔI CỦA AN VƯỢNG LAND

Sinh nhật tròn 2 năm tuổi của AN VƯỢNG LAND được tổ chức tại khách sạn Crowne Plaza với sự có mặt của đông đủ các thành viên trong công ty.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang khiêu vũ

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trong nhà